"SKJEGG OG BART TIL DOVRE FALLER."

VI ER SKJEGGETE.

VI ER MANGE.

VI ER VENNSKAP.

VI ER SAMHOLD.

VI ER SKJEGGMENN!

--SOBTDF--